SSX Blur

Popis:

Toto je duše SSX ™ – remixovaná, nabitá novou energií a v plném provedení. Revoluèní ovládání, které plnì využívá potenciálu Nintendo Wii, vám dá absolutní kontrolu nad vaším lyžaøem nebo snowborïákem na zemi nebo ve vzduchu. Každý váš pohyb se promítne ve vašich dovednostech, které stvoøí legendu svahù. Jednou rukou ovládáte svou jízdu po úboèí hory a druhou øídíte gejzíry vzdušných manévrù. V SSX Blur je vaší arénou hora.

Hlavní rysy:

– Na zemi a ve vzduchu

Na zemi použijte Nunchuk ovladaè ke carvování dolù po svahu a s pomocí dálkového ovladaèe skákejte do vzduchu k provedení spinù, flipù a grabù.

– Dobijte horu

Se tøemi rùznými vrcholy a 12 novì upravenými tratìmi k dispozici mùžete bombardovat horu nonstop od vrcholku po úpatí.

– Pøidejte si do hry vlastní postavy

Známé tváøe licencovaného produktu SSX se vracejí, vèetnì Maca, Kaori, Psymona a Allegry plus dvou zcela nových super jezdcù.

– Porazte své nejvìtší rivaly

Vyzvìte své pøátele k vrcholnému závodu nebo freestylové bitvì a pøedveïte jim co znamená rychlost a styl! Bìhem jízdy házejte kolem sebe koule a zmizte soupeøùm v oblaku snìhu.

– Upravte si své Über triky

Použijte revoluèní dálkový ovladaè Nintendo k provedení tìch nejšílenìjších Über trikù. Se svým závodníkem v letu proveïte specifický tah ovladaèem a vytvoøte tak nejskvìlejší vzdušné pohyby.

– Závoïte podle rytmu

S adrenalinovou hudbou, rozšiøující váš zážitek, se rytmus zintenzívní podle toho jaké triky pøedvedete a naplníte zcela nový Groove Meter. Jezdìte v rytmu, zvyšujte svou rychlost, zlepšete se vzduchu a vládnìte hoøe.