Spider-Man Origins: Battle for New York

Oblíbená postava komiksù, slovutný „pán pavuèin“, zavítá jak na displeje Nintenda DS, tak i GBA. Jak
už samotný název napovídá, dìj hry je situován do amerického velkomìsta, v nìmž o nejodpornìjší padouchy osnovujícími své podlé plány rozhodnì není nouze. Poprvé však dostanete možnost volby, èí zájmy budete ve høe bránit. Mùžete sáhnout po osvìdèeném èervenomodrém trikotu samotného Spider-Mana anebo navléci zelenou kamizolku záporného Goblina. Každý z hrdinù samozøejmì disponuje unikátními superschopnostmi (které je možné v prùbìhu hraní dále vylepšovat), takže nekoneèný boj mezi dobrem a zlem zùstává až do poslední chvíle velmi vyrovnaný.