Sonic Colours

Sonic Colors pøichází opìt s nadupanou zábavou pro celou rodinu. Ïábelský Dr. Eggman pøichází s novým plánem na ovládnutí svìta. Stvoøil mezihvìzdný zábavní park plný skvìlých a oslnivých atrakcí, který krouží okolo Sonicovi planety. Ale nic není jak se zdá a Dr. Eggman zajme celou rasu mimozemšanù, tzv. Wispsù, kteøí disponují silou barevné energie. A tu se pokusí využít ve svùj prospìch. Proto se mu Sonic pokusí opìt zabránit v jeho plánech a zachránit nevinné Wispsy.