Skate It

Skate It – nová hra z cenami ovìnèené série Skate, která v sobì má opravdovou atmosféru jízdy na skejtu. Skate It je exkluzivnì navržena pro systémy Wii a Nintendo DS.

Hráèi v ní jezdí na skejtu jako profíci, usilují o získání nejlepších míst ve mìstì San Vanelona a pomocí oblíbeného systému ovládání FlickIt pøedvádìjí ty nejšílenìjší triky. Se záplavou zbrusu nových herních funkcí a vlastností láme Skate It nové hranice. Je to pøedevším podpora revoluèního ovladaèe Wii Balance Board, s nímž hráèi mohou vymýšlet a pilovat svùj charakteristický styl.

Skate It s sebou na platformy Nintendo pøináší revoluèní ovládání FlickIt. Hráèi tak mohou s Wii Remote poskládat dohromady své nejlepší triky do špièkové jízdy. Wii Remote se stane skejtem, reagujícím na gesta, napodobujícím vlastní obraty a pohyby. Zážitek ze hry si lze ještì více prohloubit využitím Wii Balance Board. Skate It podporuje vynalézavost a skvìlý herní systém hitové série Skate na novou úroveò.