Shrek Smash ‘N’ Crash

V této høe se hráè podívá do pùsobištì zlobra Shreka. Jeho úkolem bude protlouci se skrz tento svìt svým vlastním zpùsobem a po svém. Mùže si zvolit, za jakou oblíbenou postavu ze Shreka bude hrát a použije svoje øidièské a bojové umìní proti ostatním nepøátelùm z pohádkové øíše. Celkem mùže hráè se svým „oøem“ ukázat ostatním, co v nìm je, ve dvanácti rùzných pohádkových lokacích. A pokud snad bude zaostávat za ostatními, nemusí se bát použít jakýkoli zpùsob, aby se dostal na èelo závodního pelotonu. Využít mùže magické schopnosti nebo hrubou sílu, tak jak to Shrek umí nejlépe.