Need For Speed Nitro

Oèekává závodní pecka pro Wii s exkluzivními designy aut

Spoleènost EA navázala spolupráci se stylovými znaèkami Tokidoki, Upper Playground a I am 8-bit, které vytvoøí exkluzivní herní designy vozidel a dalšího obsahu pro Need for Speed Nitro na Wii. Každá znaèka vytvoøila vlastní návrhy pro široké spektrum vozidel, jako jsou Lamborghini Gallardo, Dodge Challenger, Dodge Charger R/T, Volkswagen Type 2 a Subaru Impreza WRX. Souèástí je i 140 typù štìtcù, které lze použít k pomalování a pøizpùsobení jejich stroje.