MX vs ATV Untamed

MX vs ATV zaøazuje na vyšší rychlostní stupeò a pøichází s návratem nejlépe prodávané franšízy mezi offroadovými hrami. MX vs ATV umožòuje hráèùm prožít ohromné skoky a v plné rychlosti projíždìt ostrými zatáèkami, pøièemž hra pøináší autentický zážitek, jaký u jiných her nenajdete.

Pokuste se získat dominanci mezi offroady v inovativním „X-Cross turnaji“. X-Cross pøináší 6 unikátních závodních sérií, jako Opencross, Supercross, Rally a Supermoto a spojuje je všechny v ultimátní šampionát offroadù. Pøi jízdì se silnými vozy po zrádných cestách v novém módu Opencross a po asfaltových a neupravených cestách v Supermoto vznikají naprosto nové styly závodìní.

Hráèi mohou ovládat Monster a Trophy vozy, se kterými se proženou øekami, moèály a pouštními dunami. Upravte si svùj za použití nových log sponzorù.

Utkejte se v online multiplayeru, kterého se mùže zúèastnit až 6 hráèù.

Hra nabízí:

  • X-Cross: 6 unikátních sérií je spojeno v jeden ultimátní offroad šampionát
  • Debut Nintenda: MX vs ATV pøináší poprvé rivalitu na platformu Nintenda
  • Wii Remote: øiïte a provádìjte šílené kaskadérské kousky za použití unikátního Wii Remote ovládání
  • Akrobacie s Nunchukem: øiïte a provádìjte akrobatické kousky obìma rukama a prožijte tak naprosto nový zážitek z volného stylu
  • Skoky: vytáhnìte se s nejšílenìjšími komby, které byly kdy v tomto novém freestyle k vidìní
  • Sponzorování: umístìte na svùj vùz loga až 8 sponzorù
  • Kamera nárazu: sledujte masakr, který se odhalí pøi super zpomalených zábìrech
  • Multiplayer: utkejte se online ve høe až pro 6 hráèù