Kung Fu Panda: Legendary Warrior

Kung Fu Panda: Legendary Warriors vezme fanoušky za staronovým dìsivým kung-fu dobrodružstvím. Hráèi pøevezmou roli Po, Draèího bojovníka, nebo rychlé a agilní Tygøice, a budou muset bojovat s Tai Lungem, který chce chytit Pìtku a využít jejich „chi“ energii. Hra umožòuje hráèùm odkrýt akrobatické kung-fu pohyby za pomoci stylusu Nintenda DS, které využijí pøi sekání, výkopech a skocích pøes hordy protihráèù a navigování pøes zrádné pøekážky v epické bitvì, ve které se snaží zbavit údolí veškeré zlé síly.

Hra nabízí:

  • Rozpoutejte dìsivé kung-fu pohyby pomocí stylusu – s využitím stylusu a dotykové obrazovky Nintenda DS budete pøedvádìt akrobatické „skokové“ útoky proti mnoha nepøátelùm a uvolòovat mocné chi-útoky nakreslením symbolu na obrazovce.
  • Uvolnìte nové hratelné postavy díky spojení DS a Wii verze – Hra podporuje provázanost mezi Wii a DS a umožòuje hráèùm využít DS k odemknutí multiplayerového obsahu na jakémkoli Wii ke sdílení zkušeností a vzrušení s pøáteli.
  • Zažijte humor a vzrušení z Kung Fu Panda – Fanoušci navštíví opìt bujarý svìt Kung Fu Pandy a budou zažívat nové situace a rychlé bláznivé dialogy, až se støetnou znovu s domácími nepøáteli.