Korg DS-10

Dva legendární syntezátory MS-10, 4-stupòový buben, mixer a hrst dechberoucích efektù: Tak vypadá sen každého muzikanta elektronické hudby. A Nintendo pøináší tento sen v miniformátu – teï mùže celý dùm rockovat! S KORG DS-10 vyšlo pøenosné, plnì funkèní syntezátorské studio pro Nintendo DS. Hudební fanoušci mohou kdykoli a kdekoli komponovat své vlastní hity, upravovat a mìnit je – a to i pøi „jam sessions“ se svými pøáteli.

Pøedlohou byly této høe vychvalované analogové syntezátory série Korg MS-10 z roku 1978.
Po tøiceti letech mohou mít z této legendy prospìch všichni – v perfektní kvalitì a za malou cenu. Všechny vlastnosti, funkce, optické vlastnosti, panely a zvukové charakteristiky originálu byly zpracovány s co nejvìtší precizností.

Spoleènost AQ Interactive pøináší hned dvì z tìchto legend na Nintendo DS. První z nich je 4-stupòový buben, jehož zvuk se zakládá na systému MS-10. Aby bylo možné skladbu „zarovnat“, mùžete použít koncové efekty a míchání. A technologie KORG KAOSS PAD umožòuje vlastní improvizaci pomocí doteku – jednodušeji to snad již nejde! Až 18 „sessions“ po 16 modulech je možné nahrávat, editovat a – díky bezdrátové komunikaci Nintenda DS – také vytváøet spoleènì s ostatními hudebníky.

I pøes svou složitost je možné KORG DS-10 ovládat intuitivnì, jako kdyby mìl mozek spojení s vlastním syntezátorem. To by nebylo možné bez dotykového displeje Nintenda DS. Korg DS-10 demonstruje všestrannost konzole, protože umožòuje hudebníkùm užít si vlastní kreativitu mimo studio, a zároveò nabízí všem pøátelùm elektronické hudby jednoduchý pøístup ke komponování.