Just Dance 2 EXTRA SONGS limited edition

Zaposlouchejte se do rytmu a rozproudìte své tìlo na parketu u vás doma, fenomén jménem Just Dance nabízí limitovanou verzi s novými písnièkami.

Èeká na vás až 21 nových písnièek a jako exkluzivní bonus i dva zbrusu nové songy: Funky Town a Jai Ho, celkem 23 nových trackù.

Jste pøipraveni na to, to poøádnì rozjet?