Imagine: Champion Rider

Imagine: Champion Raider je jezdeckou adventurou, která vám umožní vytvoøit si úžasné vztahy s koòmi. V Imagine: Champion Raider budte se svými virtuálními kamarády od okamžiku jejich narození, pøes hodiny tréninku až po vrcholovou kariéru závodníka. V prùbìhu pøíbìhu se budou závodní schopnosti a dovednosti vašeho svìøence zlepšovat. Trénujte, starejte se a uète se porozumìt svým koním.