Guilty Gear Dust Strikers

Tato sci-fi bojová hra obsahuje 21 Guilty Gear postav z pøedchozích her a boj se bude odehrávat na rùzných místech rùzných úrovní a to na obou obrazovkách Nintenda DS. Prostøednictvím lokálního multiplayeru se mohou boje zúèastnit až 4 hráèi najednou. Hráèi se budou muset pohybovat po rùzných plošinkách a pastech tak, aby dohonili svého protivníka. Bojovat mohou v modu proti poèítaèi nebo pøes Wi-Fi pøipojení v „battle royal“. Zde potom existuje pouze jeden vítìz – ten, kdo bude stát na nohou jako poslední.

Hra nabízí:
– Hráè hraje znovu se všemi 21 oblíbenými bojovníky z Guilty Gear X2 #Reload jako jsou Sol-Badguy, Potemkin, May, Dizzy a další.
– 6 rùzných herních režimù, mezi kterými nechybí Arcade, Survival, VS Battle nebo Mini hry.
– Možnost pøizpùsobit si pohyby u postavy Robo-Ky v herním modu Robo-Ky faktory.
– Možnost hry až ve ètyøech hráèích, kdy pouze poslední stojící hráè postupuje dál.
– 10 mini her jako Billiards, Arm-Wrestling èi Sword Praktice, pøi jejichž pøekonávání se budou hráèi odemykat nové pohyby pro Robo-Ky.

– Možnost zranìní nepozorných bojovníku pomocí rùzných nastražených pastí v podobì jedu, ohnì, blesku nebo dynamitu.