GT Pro Series

Ponoøte se do rychle se mìnící akce v exklusivní Wii automobilové závodní høe a využijte plnì výhod Wii ovladaèe. Hra nabízí kolem 80 licencovaných aut, tuny tuningových možností a øadu dalších ovládacích prvkù.