EA Sports Active 2

EA SPORTS Active 2 bude novì zahrnovat inovaèní EA SPORTS Active monitor srdeèního tepu, který poskytuje konstantní on-screen monitoring, který umožòuje uživatelùm zachytit intenzitu a optimalizovat výkon v prùbìhu èasu. Verze pro X360 bude využívat pohyb celého tìla pro nový ovladaè Kinect pro Xbox 360, který poskytuje uživatelùm úplnou svobodu pohybu. Uživatelé budou mít také možnost sledovat a sdílet jejich data cvièení on-line prostøednictvím automatické nahrávání z jejich on-line pøipojení konzole k jejich osobní EA SPORTS Active profilu. Hraní EA SPORTS Active 2 s Kinectem je jednoduché, zábavné a efektivní, a jste kdekoliv.