Big Beach Sports

Hra Big Beach Sports se odehrává na pobøeží, kde se mohou utkat až ètyøi hráèi v rùzných sportovních odvìtvích a to vèetnì volejbalu, fotbalu, Americkém fotbalu, kuželkách, frisbee, golfu a kriketu. Struktura turnaje ve høe pro jednoho hráèe umožní hráèùm nauèit se každý sport za využití rùzných kombinací ovládání a pohybù ze sportù ve skuteèném svìtì.

Hra nabízí:

  • Soutìžní multiplayer mód – Hrajte až proti ètyøem pøátelùm nebo pøíslušníkùm rodiny v šesti rùzných sportech.
  • Singleplayerový turnajový mód – Zdokonalte své dovednosti v singleplayerovém plážovém turnaji.
  • Inovaèní herní mechanismus – Plné využití inovaèního použití ovladaèe Wiimote pro pøíležitostné i pokroèilé hraní hry.
  • Velký výbìr sportù – od plážového fotbalu po hod diskem, takže si svùj sport vybere každý.
  • Úprava na DS – Upravte si podle sebe své postavy díky exportu na Nintendo DS.