Battalion Wars 2

Velitel Pierce a plukovník Windsor z Anglických ostrovù (Anglo Isles) jsou pøesvìdèeni o tom, že Øíše Slunce (Solar Empire) vyvíjí znièující super zbraò a proto zahájí preventivní útok na Korálové ostrovy (Coral Attols). Svìt je opìt ve válce.

Øiïte tanky, velte lodím, pilotujte letadla a veïte své jednotky do srdce akce v tomto návratu populární taktické akce pro Wii.

Hra nabízí:
– 3 online multiplayerové módy: Útok (Assault): Okamžitý boj, Šarvátka (Skirmish): Taktická síla, Kooperace (Co-op): Práce s pøáteli
– 3 pódia války – kombinujte zemi, moøe a vzdušný boj
– 5 nových námoøních jednotek – bitevník, fregata, ponorka, Dreadnought a transport
– 6 rùzných ras, 5 rùzných prostøedí – s novými stroji na každé stranì
– Ovládání Wii nabízí intuitivní akèní hratelnost
– Obsazujte budovy a zaøízení pro znovuvytvoøení jednotek (velitelství, kasárna, továrny, letištì, doky), používejte obrazovku mapy pro velení z dálky
– Více než 20 singleplayerových misí a více než 15 multiplayerových misí zvyšuje znovuhratelnost