ABBA You Can Dance

ABBA You Can Dance pøináší 25 nadèasových songù od legendární švédské kapely ABBA, jako Dancing Queen, Mamma Mia, Fernando, Waterloo nebo Take a chance on me. Nechte se pozvat na taneèní parket a prožijte zlatou éru pop music s nejvìtším svìtovým hudebním objevem minulého století. Tanèete a zpívejte spoleènì s ABBA a rozproudìte zábavu s vašimi pøáteli pøímo u vás doma, exkluzivnì pro konzoli Nintendo Wii

Herní vlastnosti

  • Nejvìtší hity v jednom – až 25 klasických hitù digitálnì remastrovaných pøímo pro tuto hru
  • Tanèete až se 4 pøáteli buïto pro zábavu nebo v taneèním souboji
  • Prožijte pøíbìh skrze muziku skupiny ABBA a okuste kouzlo jejich života, až budete hrát roli v mini-hudebním aranžmá písní skupiny ABBA.
  • Zpívejte solo nebo ve skupinì podle karaoke titulkù na obrazovce
  • Užijte si autentický obsah, vèetnì originálních videoklipù, záznamù z koncertù a klasických fotek

Minimální konfigurace

  • Konzole Nintendo Wii

Doporuèená konfigurace

  • Wii mikrofon – pro možnost karaoke

TRAILER KE SHLÉDNUTÍ ZDE