Steel Diver

 

Steel Diver je nový simulátor ponorek od Nintenda, který ponoøí hráèe do 3D akce s unikátním ovládáním a bohatým 3D prostøedím. Hráè si mùže vybrat ze tøí ponorek. Každá ponorka má dotykový kontrolní panel s kterým proplouvá zrádný podmoøský svìt a nièí nepøátelské ponorky.

Steel Diver využívá také novinku zabudovaného gyroskopu Nintenda 3DS. Kombinace takového ovládání se musí vyzkoušet na vlastní oèi.

Herní ovládání

 

  • Hráè ovládá ponorku pomocí dotykového displeje a urèuje rychlost, hloubku a støílí torpéda.
  • Pokud ponorka dostane zásah a zaène se potápìt, hráè mùže vzít stylus a opravit díru.
  • Hra podporuje mód hráè proti hráèi, který se dá hrát za pomocí wi-fi.