Pro Evolution Soccer 3D

Pøipravte se na první 3D fotbalovou herní simulaci, která tu ještì nebyla! PES 2011 3D vás dostane do úplnì jiné dimenze hraní.
Tato hra má velmi dobrou hratelnost a 3D efekty, se kterými se urèitì nebudete nudit. Užijte si mnoho rùzných módù, jako je tøeba UEFA Champions League.

Herní vlasnosti:

Hloubka a vzdálenost – 3D rozmìr umožòuje lepší rozpoznání vzdálenosti hráèù a pøesnìjší hru. Hráè má v této høe pocit, že je pøímo na zápase mezi fanoušky.

Street Pass v Master League – Vytvoøte si svùj vlastní tým a dopracujte se do Master League za pomocí Street Pass! Tým s lepší strategií vyhrává!

Hráèi 1 proti 1 bezdrátovì – Zahrajte si bezdrátovì se svým kamarádem proti sobì zápas a to vše s velmi dobrou hratelností.

Komentáøe – Komentáø zápasu spoleènì s 3D vizualizací posune váš herní zážitek na maximum.

Rùzná možnost hratelnosti – Hráè si mùže vybrat z 5 úrovní obtížnosti.

Velká možnost výbìru – Hráè si mùže vybrat z vice, než 60 národních mužstev a 170 klubù.