F1 2011 3D

F1 2011 se poprvé pøedstavuji na videoherní konzoli Nintendo 3DS. F1 2011 3D byla pøipravována ve spolupráci s Formula One World Championship Limited a bude zahrnovat všechny oficiální jezdce, týmy a okruhy, které se pøedstavili v sezonì 2011 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP., vèetnì souèasného mistra svìta Sebastiana Vettela. Sezóna 2011 také pøinese debut Velké Ceny Indie na mezinárodním závodním okruhu Jaypee a návrat kultovního okruhu Nürburgring.

Herní vlastnosti

  • Buï øidièem, žij život. Hráèi si vyzkouší jaké to je být skuteèným pilotem F1, tak jako ještì nikdy pøedtím. Nový Parc Ferme, rozšíøený a pøepracovaný Paddock, nový Pit Lane a oslavy a reakce vašich fanouškù i médií dovolí hráèùm kompletnì se ponoøit do kouzla tohoto života. Hráèi budou postupovat od nováèka, pøes piloty až k samotnému vítìzi celého Grand Prix.
  • Všechny vozy, všechny hvìzdy. F1 2011 obsahuje všechny jezdce, kteøí se pøedstaví i v ve FIA Formula One World Championship 2011, vèetnì Sebastiana Vettela, Lewise Hamiltona, Fernanda Alonsa, Michaele Schumachera a nebo Jensona Buttona. Zároveò jsou zastoupeny všechny týmy této vzrušující sezony, vèetnì Ferrari, Red Rull Racing, Vodafone McLaren Mercedes a nebo Lotus Renault GP v kultovní èerné a zlaté.
  • KERS, DRS a další! F1 2011 obsahuje všechny nové zmìny pravidel, které probìhly v letošní sezonì. V F1 2011 debutuje DRS (Drag Reduction System) – nový systém, který umožòuje øidièi nastavit zadní køídlo. KERS se také vrací, což hráèi dá 80BHP až na 6,67 sekundy. Kombinace tìchto systémù dovoluje hráèùm zažít skuteènì blízké souboje kola na kolo. Nové pneumatiky Pirelli budou ve høe rovnìž a když hráèi pojedou pøíliš tvrdì, mohou zažít øadu nových defektù.
  • Rozjezdìte se na 60 rychlých výzvách
  • Kooperativní mod. Závoïte 2 vs. 2 v kooperativních výzvách a dokažte že jste nejlepší tým
  • Využívejte Street Pass. Updatujte svojé top skore až narazíte na jiné hráèe

Minimální konfigurace

  • Konzole Nintendo 3DS