Driver Renegade 3D

Driver Renegade
Po letech v tajných službách si John Tanner bere problémy se zloèinem do svých rukou, bez ohledu na to, co mu diktuje zákon.

Tanner se stane odpadlíkem a musí odstranit 5 šéfù: drogového dealera, obchodníka s lidskými orgány, pasáka a 2 obchodníky. Tanner má jedinou zbraò proti zloèinu a to své upravené auto! .

Driver Renegade je první a exkluzivní akèní závodní hra na 3DS, která vás pohltí svou intenzitou a brutalitou mìstských honièek. Jezdìte zbìsile, skákejte a niète nepøátelské auta jak jen to jde..

První akèní závody na 3DS
Prozkoumejte New York, který je støedem veškerého zloèinu. Skvìlé propracování ve 3D vás ponoøí do rozsáhlého mìsta.

Vaše auto je nejlepší zbraò
Jezdìte rychle, riskujte, niète nepøátele.

Poutavý pøíbeh Johna Tannera
Zahrajte si ve více, než dvaceti misích, které jsou velmi dobøe propracované ve 3D. Bìhem hraní se John setká s mnoha spojenci, kteøí ho zavedou do nejvíce zkorumpovaných èástí New Yorku. Ale bude to staèit, aby John prosadil spravedlnost?

Vysoká hratelnost
Ve høe je možnost odemknout až 50 druhù automobilù, které si budete moci upravit ve vaší soukromé garáži. Pøes 70 tratí po celém mìstì vám zvednou vaše øidièské zkušenosti na maximum. Mùžete si také vybrat ze 7 typù hraní (Time Attack, Elimination Mode, Road War…).